• cloudify Vietnam
  Đại dịch Covid 19 đã nguy hiểm và diễn ra trong một thời gian dài, buộc các doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp thay đổi để thích ứng. Thay đổi đầu tiên và đáng chú ý nhất là việc chuyển từ làm việc ngoại tuyến sang trực tuyến, hay còn gọi là WFH. Vì vậy, chính xác WFH là gì? Và tại sao nó lại được gọi là xu hướng làm việc trong tương lai? Hãy cùng Cloudify tìm hiểu trong bài viết này.
  https://cloudify.vn/..._campaign=Chien_blog
  Đại dịch Covid 19 đã nguy hiểm và diễn ra trong một thời gian dài, buộc các doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp thay đổi để thích ứng. Thay đổi đầu tiên và đáng chú ý nhất là việc chuyển từ làm việc ngoại tuyến sang trực tuyến, hay còn gọi là WFH. Vì vậy, chính xác WFH là gì? Và tại sao nó lại...See more
  WFH là gì? Work From Home - Xu hướng làm việc của tương lai
  WFH là gì? Work From Home - Xu hướng làm việc của tương lai
  Thuật ngữ WFH trở thành một thuật ngữ phổ biến trong đợt bùng phát dịch Covid 19 vài năm qua. Hãy khám phá nghĩa của WFH cùng Cloudify nhé
  Jan 14
  0 0